Finantskriisi algus kärpis pisut töötukassa reserve

Finantskriisi algus kärpis pisut töötukassa reserve

Rubriik: Päevaleht

Mirko Ojakivi kirjutab Päevalehes, et töötuskindlustusmaksete laekumisest ülejäävat raha rahaturgudele investeeriv töötukassa kaotas juulist septembri lõpuni oma investeeringutelt 7,5 miljonit krooni. Kuigi töötukassa hindab iga krooni kaotust ebameeldivaks, on finantskriisi mõjusid arvestades kaotus pigem väikene.

Eesti Töötukassa finantsnõuniku Ago Lauri sõnul on loomulikult parem raha teenida kui kaotada, aga investeeringute hindamisel tuleb vaadata ka taustsüsteemi. „Ei ole mõtet kasutada pikaajaliste vahendite paigutamiseks lühiajalist investeerimispoliitikat, mis on optimaalne vaid üleilmse finantskriisi tingimustes, sest muudes oludes ei oleks see optimaalne ning kannataks portfelli pikaajaline tootlus,” lisas Lauri.Kokku on eile avaldatud töötukassa kolmanda kvartali investeeringute aruande järgi töötukassa sihtfondide maht kasvanud 2,75 miljardi kroonini. Peamiselt aitas arvutuslikku investeeringute kahjumit ka­han­dada riigikassa hallatava reservkapitali tootlus.Loe täpsemalt: http://epl.ee/artikkel/446537