Finantsinspektsioon: teise samba lõhkumine viiks kohtusse

Finantsinspektsioon: teise samba lõhkumine viiks kohtusse

Rubriik: Päevaleht

Mirko Ojakivi kirjutab Eesti Päevalehes, et pankade seljatagust kaitsma hakanud järelevalveorgan finantsinspektsioon tegi kogumispensioni teise samba maksete ajutist peatamist puudutava analüüsi, mille tulemustest selgus, et inimestel on õigustatud ootus saada hoolimata majandusolukorrast oma pensionisambasse ka riigilt raha.

„Pensionifondidesse sissemaksete tegemise peatamine võib endas sisaldada märkimisväärseid õigusriske, mis võivad realiseeruda nõuete esitamises riigi või ka pensionifondi valitsejate vastu,” märgib finantsinspektsiooni juht Raul Malmstein. „Finantsinspektsioon rõhutab, et isikul ei ole seaduse kohaselt võimalik enam lepingust väljuda. Sellega võidakse antud juhul olulisel määral rikkuda vabatahtlike liitujate õigusi, sest isikut kohustatakse lepingut jätkama oluliselt teistes tingimustes.” Kümnest õiguslikust argumendist koosnevast finantsinspektsiooni seisukohast jääb kõlama pankadele sobiv arvamus, et teise samba sissemaksete ajutise peatamisega muudetakse olulisel määral kohustusliku pensionifondi toimimise põhialuseid ja riigile võib sellega kaasneda ulatuslikke kahjunõudeid. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/464588