Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

FIE järgib ohutusnõudeid

FIE järgib ohutusnõudeid

Rubriik: Päevaleht

Mait Palts, Eesti kaubandus-tööstuskoja jurist, kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehe juristi abi rubriigis tööohutusnõuete kehtivusest FIE-dele.

Seniajani puudus töötervishoiu ja tööohutuse seaduses viide seaduse kohaldamise kohta ka füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE). Loomulikult pidi ja peab FIE ka edaspidi teenust osutades järgima üldisi ohutusnõudeid ning tagama, et ta oma tegevusega ei ohustaks teiste isikute tervist ega vara. Alates 1. juulist 2007 jõustuvas töötervishoiu ja tööohutuse seaduses leiduvad aga lisaks ka nõuded, mis puudutavad konkreetselt FIE-sid ning nende tööd ja tööõnnetusi. Jõustuvate sätete kohaselt peab FIE igas tööolukorras tagama temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise. Kui füüsilisest isikust ettevõtja töötab samal ajal ühel töökohal koos ühe või mitme tööandja töötajatega (töölepingu alusel tööd tegevad töölised), siis peab ta teavitama töid korraldavat tööandjat või tema puudumisel teisi tööandjaid oma tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohustaks teisi töötajaid. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/majandus/390355