Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

EVEA pöördus käibemaksu tõusu asjus õiguskantsleri poole

EVEA pöördus käibemaksu tõusu asjus õiguskantsleri poole

Rubriik: Päevaleht

Riigikogu tegi 18. juunil k.a. muudatuse käibemaksuseadusesse, millega tõsteti üldist käibemaksumäära 18 protsentilt 20 protsendile, ja kehtestas, et seadusemuudatus jõustub 1. juulil 2009.a., s.t. 6 tööpäeva pärast otsuse teatavaks tegemist. EVEA on seisukohal, et seadusandja on jätnud hindamata oma otsuse rakendamisega kaasneva kulu ja halduskoormuse ettevõtjatele ning on seadnud uuele maksumäärale üleminekuks ebamõistlikult lühikese tähtaja. EVEA on seisukohal, et maksumuudatuse nii lühikene etteteatamisaeg on selgelt vastuolus õiguspärase ootuse printsiibiga ja seega ilmselt põhiseadusvastane.

Õigustloovate aktide eelnõude normitehnilise eeskirja kohaselt on jõustumisnormi sätestades muuhulgas vaja arvestada, et seaduses ettenähtud õiguste ja kohustuste muudatustega tutvumiseks ning korralduslikuks ja halduslikuks eeltööks peab olema piisavalt aega. Seejuures näeb riigivastutuse seadus põhimõtteliselt ette võimaluse nõuda avaliku võimu kandja poolt oma kohustuste olulise rikkumise korral õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamist. Seadusandja on kehtestanud selgelt ebamõistlikult lühikese jõustumise tähtaja, mida käesoleval juhul ei õigusta ka valitsev majandussurutis, mis ei muuda hea seadusloome põhimõtet ega ettevõtjate põhiseaduslikke tagatisi olematuks. Pikemalt loe: http://www.arileht.ee/artikkel/471900.