Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Ettevõtete kasumi maksustamine muutub aastapõhiseks

Ettevõtete kasumi maksustamine muutub aastapõhiseks

Rubriik: Päevaleht

Riina Kallas kirjutab Eesti Päevaleht Online`is, et valitsus otsustas loobuda kasumi maksustamisest selle jaotamise hetkel ehk dividendide väljamaksmisel ning minna üle aastapõhisele maksustamisele.

Reinvesteeritud kasum jääb endiselt maksuvabaks, küll aga tuleb kord aastas tulumaksu tasuda jaotatud kasumilt, mida on suurendatud ettevõtlusega mitteseotud kulude ja kingituste ning annetustena väljamakstud summade võrra, teatas rahandusministeerium. Rahandusministeerium peab otstarbekaks ka avansiliste maksete kohustuse sätestamist, kui eeltoodud väljamaksed ületavad teatud summa. Sisuliselt tähendab see senise investeeringuid soosiva tulumaksusüsteemi säilimist. Euroopa Liiduga liitumisel võttis Eesti endale kohustuse viia oma äriühingute maksustamise süsteem 2009. aastaks kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütarühingute direktiiviga. Direktiivi põhieesmärgiks on ülepiirilise äriühingute grupi kasumi topeltmaksustamise vältimine. Selleks keelab direktiiv muu hulgas tütarühingult mitteresidendist emaühingule jaotatud kasumilt tulumaksu kinnipidamise. Komisjoni seisukoht, et Eesti äriühingute tulumaksu puhul on tegemist kinnipeetava maksuga, tugines 2001. aastal Euroopa kohtu poolt Athinaiki Zithopiia kohtuasjas tehtud eelotsusele. 2006. aastal tegi aga Euroopa kohus kohtuasjas FII Group Litigation otsuse, mille kohaselt on kinnipeetava maksuga tegu vaid juhul, kui maksukohustus tekib dividendide väljamaksmise tõttu ning maksukohustuslaseks on dividendi saaja. Maksukohustuslaseks on Eesti mudeli puhul tütarühing ehk dividendi maksja, mitte dividendi saaja. Järelikult ei ole tegemist kinnipeetava maksuga ema-tütre direktiivi mõistes. Maksustamise muutmine aastapõhiseks toob selle asjaolu senisest selgemalt esile. Uus tulumaksuseadus jõustub 2009. aasta esimesel jaanuaril. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/majandus/392125