Esialgne õiguskaitse: võimalus maksu täiendaval määramisel

Esialgne õiguskaitse: võimalus maksu täiendaval määramisel

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Vaido Põldoja kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et halduskohtumenetluse seadustik võimaldab halduskohtul teha määruse isiku õiguste esialgse kaitse kohta juhul, kui ilma selleta oleks kohtuotsuse täitmine raskendatud või osutuks võimatuks.

Näiteks võib halduskohus esialgse õiguskaitse määrusega (edaspidi: EÕK) peatada vaidlustatava haldusakti kehtivuse või täitmise ning kohustada haldusorganit taotletavat haldusakti välja andma või toimingut sooritama.Need võimalused pakuvad huvi ka vedelkütuse valdkonda puudutavate vaidluste kontekstis, seda nii seoses tagatise suuruse vähendamise kui ka isiku suhtes maksumenetluse läbiviimisele järgneva tagatise suurendamise vältimisega.Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/10/17/esialgse_oiguskaitse_taotlemine_voimalus_kutusemuujale_maksu_taiendaval_maaramisel