Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

EML maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused 2008

EML maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused 2008

Rubriik: EML pressiteade

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist. Sellel aastal korraldas konkursi sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond ning lisaks maksumaksjate liidule oli seekord partneritena kaasatud ka PricewaterhouseCoopers ning IMG Grupp.

Tänavusele konkursile esitati kokku 25 tööd, mis on kõigi aegade rekord. Esitatud töödest 8 olid magistritööd, 16 bakalaureuse-, lõpu- või diplomitööd ning 1 uurimustöö. Esindatud on järgmised õppeasutused: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Lundi Ülikoolis Rootsis, Mainori Kõrgkool, International University Audentes, Akadeemia Nord, Sisekaitseakadeemia, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Tallinna Majanduskool.Võistlustöid hindas komisjon, mis koosnes EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning koostööpartnerite esindajatest. Komisjon otsustas anda auhinnad välja järgmiselt:Magistritööde kategooria * I koht (12500 krooni): “Maksukulud Eesti riigieelarves aastatel 2005-2012”, autor Katrin Lasn (Tallinna Tehnikaülikool) * II koht (10000 krooni): “Mitteresidendi kinnisvaratulu maksustamine Eestis Euroopa Ühenduse asutamislepingu põhivabaduste kontekstis”, autor Elo Madiste (Tartu Ülikool) * III koht (7500 krooni): “Majandusliku tõlgendamise meetod: Tehingu sisu ja vormi tähendus maksustamisel”, autor Tambet Grauberg (Tartu Ülikool)Bakalaureuse- ja lõputööde kategooria * I koht (7500 krooni): “Tehingute jada doktriini rakendamisjuhud maksustamisel”, autor Jane Meinson (Tartu Ülikool) * II koht (5000 krooni): “Sõidukite maksustamine ökoloogilise maksureformi alusel”, autor Eve Bork (International University Audentes) * III koht (2500 krooni): “Füüsilise isiku hindamise teel maksustamine ja selle rakendamise põhiprobleemid Eesti kohtupraktikas”, autor Kristel Uibo (Tartu Ülikool)Lisaks antakse teistele osavõtjatele ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ning Lasse Lehise kommentaaridega Eesti maksuseaduste kogumik.Auhinnad antakse üle EML maksukonverentsil Eesti Rahvusraamatukogus 2. oktoobril. Kõik võistlustööd tehakse huvilistele kättesaadavaks liidu raamatukogus, paremate tööde kokkuvõtted avaldatakse ka ajakirjas MaksuMaksjaEelmiste aastate konkursside tulemusi vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=32Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ja ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele.IMG Grupp pakub integreeritud äriteenuseid Eestis ja Lätis. Sinna kuuluvad õigus-, raamatupidamis-, finantsnõustamis- ja audiitorteenuseid osutavad ettevõtted (www.img.ee).Lisateave:EML juhatuse esimees Lasse Lehis, tel 6264190SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu, tel 6141800