Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

EML esitas ettepanekud Riigikogu töö ja palgakorralduse muutmiseks

EML esitas ettepanekud Riigikogu töö ja palgakorralduse muutmiseks

Rubriik: EML

EML saatis 12. märtsil Riigikogu esimehele pöördumise, milles oli esitatud rida ettepanekuid Riigikogu töö korralduse ja Riigikogu liikmete tasustamise süsteemi muutmiseks nii et see riivaks vähem rahva õiglustunnet.

EML ettepanekud on lühidalt järgmised: – kehtestada Riigikogu liikme palk kindla summana terveks 4-aastaseks volituste tähtajaks – keelata kõik tasulised lisatööd nõukogudes, komisjonides jne, samuti muud „haltuuraotsad“ ja tolategemise (näiteks telesaadetes), lubades erandina vaid loenguid ja artiklite avaldamist – korrastada kuluhüvitiste süsteem, kehtestada vastuvõtukulude limiidid ning sõiduauto kasutamine hüvitava üldiste reeglite alusel – kulutada autode ja vastuvõttude asemel rohkem raha enesetäiendusele, koolitusele ja ekspertiisidele – luua toimiv enesekontrollisüsteem, mille abil Riigikogu saaks korrale kutsuda või taunida Riigikogu liikme ebaväärikat käitumist – korraldada rohkem avalikke üritusi, kaasata huvigruppe seaduseelnõude arutamisele ning senisest paremini tutvustada Riigikogu töid ja tegemisi avalikkusele Pöördumise teksti vt siit.