Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Ellujäämine Riigihangetes

Ellujäämine Riigihangetes

Rubriik: Päevaleht

Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid partner Priit Lätt kirjutab tänase Päevalehe Ärilehes riigihangete seaduse valuprobleemist. Olukorras, kus põhiliseks aruteluteemaks on riigikogu liikme palga suurus ja muud hüvitised, on ometi meeldiv tõdeda, et tegeletakse ka äriringkondadele oluliste teemadega. Näiteks ettevõtete tulumaksusüsteemi muutmine alates 2009. aastast ja riigihangete seadusest aastase maksuvõla keelu kaotamine.Eile toimus riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine, kus põhiküsimuseks on seaduse muutmine nii ettevõtja- kui kokkuvõttes ka riigisõbralikumaks. Eelnõu menetlemist on saatnud pidev meediatähelepanu.

Nõue, et pakkujal ei tohi olla maksuvõlga aasta jooksul enne pakkumuse tegemist, on kehtinud alles kolmveerand aastat. Seaduse muutmisel ei antud asjaosalistele piisavat kohanemisaega. Seadusandja oleks pidanud enne sätte jõustumist andma aega niivõrd jäiga nõudmise järgimiseks ja võinuks ette näha üleminekusätte, mille kohaselt jääksid enne 1. maid 2007 tekkinud maksuvõlad keelu alt välja.Samal ajal on hea meel märkida, et riik on huviliste nurinat kuulda võtnud. Riigikogu menetleb eelnõu, millega on kavas muuta regulatsioon asjaosalistele soodsamaks ja paindlikumaks. Tulevikus peab hankija kõrvaldama hankemenetlusest üksnes need pakkujad või taotlejad, kelle maksukohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud pakkumuse või hankemenetluses osalemise taotluse esitamise ajaks.Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/421902