Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

ELi ettevõtlusmaks vajab kannapööret

ELi ettevõtlusmaks vajab kannapööret

Rubriik: Äripäev

15. veebruari 2006 a Äripäevas kirjutab Itaalia mõttekoja Assonime direktor Stefano Micossi, et Euroopa Komisjon on pakkunud välja ELi ühtse äriühingute maksustamise mudeli, mis on määratud läbikukkumisele. Selle asemel peaks komisjon mõtlema lihtsamale ja mõistlikumale alternatiivile.

Praegu maksustatakse ettevõtlustulusid ELis väga erinevate rahvuslike reeglite alusel, mille aluseks on eraldi arvepidamine igas riigis teenitud sissetulekute üle. Ettevõttesisesed piiriülesed tehingud võetakse arvele vastavalt sarnase tehingu turuväärtusele.Vaja on radikaalset muutust. Tuleb loobuda arvamusest, et ettevõtete maksustamise aluseks peab olema tulu mõiste. Süsteem on keerukas, kallis ja võib tuua kaasa topeltmaksustamise. Samuti soodustab see maksudest kõrvalehoidumist, kuna riigid defineerivad ettevõtte tulusid erinevalt ja ka turuväärtuse standardi põhimõte avab palju võimalusi pettusteks, sest võrdlusaluseks olevat turuhinda tihtipeale ei eksisteeri. Rääkimata sellest, et kasumeid deklareeritakse madalamalt maksustatud piirkondades. Nüüd paneb Euroopa Komisjon ette, et rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevaid ELi ettevõtteid hakataks maksustama konsolideeritud maksubaasi alusel. Teenitud tulu arvestataks välja ühe grupi konsolideeritud baasil ning jagataks siis portsjoniteks liikmesriikide vahel valemi alusel, mis peegeldab iga äriüksuse panust grupi kogutuludesse. Maksustatav tulu määrataks konsolideeritud aruannete põhjal, mida nõuab rahvusvaheline raamatupidamisstandard. Täpsemalt saab lugeda http://www.aripaev.ee/3132/arv_kolumn_313201.html või 15. veebruari 2006 a Äripäevast lk 18.