EL eemaldab Šveitsi maksuparadiiside hallist nimekirjast