Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Eestisse lähetatud töötajad tuleb registreerida

Eestisse lähetatud töötajad tuleb registreerida

Rubriik: Päevaleht

Eelise aasta detsembris jõustus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (edaspidi ELTTS) muutmise seadus, mis tõi kaasa olulised muudatused lähetava tööandja vaatevinklist Eestisse lähetatud töötajate osas. Seadusemuudatuste peamine eesmärk on tagada Eestisse lähetatud töötajale lähetuse riigis (Eestis) kehtivad minimaalsed töötingimused ja tõhustada järelevalvet seaduses toodud tingimuste täitmise üle.

Loe Ärilehest: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/eestisse-lahetatud-tootajad-tuleb-registreerida?id=77125186