Eestis automaksu kehtestamine pole poliitikute hinnangul vajalik