Eestil puudub maksustrateegia?

Eestil puudub maksustrateegia?

Rubriik: Päevaleht

Mihkel Randrüüt kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et senine Eesti maksupoliitika on toetanud ettevõtete investeeringuid, välisinvesteeringute kaasamist ja ekspansiivset arengut, mis tugineb hinnaeelisele.

Strateegilised muutused looksid uusi võimalusi kohalikele ettevõtetele ning võimaldaksid tuua teadmistepõhiseid välisinvesteeringuid ja lõpuks ka rohkem maksutulu Eesti riigikassasse. Muutused peavad põhinema kolmel printsiibil. Esiteks on teadmistepõhise majanduse loomiseks vaja toetada inimressurssi ja arendustegevusse investeerimist. Uusi suuremat lisandväärtust loovaid töökohti luua ja teadmistepõhistele investeeringutele atraktiivseks muutuda võimaldaksid teadus- ja arendustegevuste madalam maksustamine, sotsiaalmaksule piirmäära seadmine, intellektuaalomandilt saadud tulu madalam maksumäär, inimressursi arendamise erimaksude kaotamine. Teiseks peame oma tegevustele seadma fookused, nagu on teinud Iirimaa, Luksemburg ja Singapur. Võime saada tarkvaraarendajate baasiks, maksustades tarkavaraarendustelt teenitava tulu 10% tulumaksumääraga. Kolmandaks peame fookuste valikul eristuma, pakkudes teistmoodi lahendusi. Võimalusi pakub näiteks kõrgelt tasustatud finantsvahenduse töökohtade ligimeelitamine, võimaldades töötajate kasumijagamisskeemi, mis teeks Eestis kehtiva proportsionaalse tulumaksusüsteemi oluliselt atraktiivsemaks võrreldes Põhjamaades valitsevate kõrgete progressiivsete maksumääradega. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/440412