Eesti võib osaleda USA rahapesu-uurimises, et tagada trahvidest osasaamine