Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Eesti seadustik diskrimineerib välismaiseid pensioni- ja investeerimisfonde

Eesti seadustik diskrimineerib välismaiseid pensioni- ja investeerimisfonde

Rubriik: Päevaleht

Peep Kalamäe, PricewaterhouseCoopersi konsultant, kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et valitsus on esitanud Riigikogule uue seaduseelnõu (352 SE I), millega muu hulgas kavatsetakse taas muuta mitteresidendist juriidilisest isikust väikeaktsionäridele makstavate dividendide maksustamist viisil, mis pikendaks tulumaksuseaduse vastuolu Euroopa õigusega.

Nimetatud muudatusettepaneku seaduse kujul vastuvõtmine tähendaks senise diskrimineeriva investeerimiskeskkonna säilimist eelkõige välismaistele pensioni- ja investeerimisfondidele, sest sarnaste Eesti residentidest fondide portfellinvesteeringute dividendidele kinnipeetavat maksu ei rakendata. Võimalikule vastuolule Eu­roopa Ühenduse asutamislepingu kapitali vaba liikumist puudutavate sätetega on selles osas mitmete liikmesriikide tähelepanu juhtinud ka Euroopa Ko­misjon, kes lõpetas rikkumismenetluse Eesti suhtes just põhjusel, et riigikogu kaotas alates 2009. aastast kõigilt mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt tulumaksu kinnipidamise. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/445762 Loe ka: „Euroopa Komisjon nõuab Eestilt mitteresidentidele makstavate pensionide diskrimineeriva maksustamise muutmist“ Loe ka: „Eesti maksureeglid taas Komisjoni kriitika all“