Eesti maksusüsteem: nokk kinni, saba lahti

Eesti maksusüsteem: nokk kinni, saba lahti

Rubriik: Päevaleht

Imre Madison, SE Sampo Life Insurance Balticu juhatuse esimees, kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et poliitiliselt rindelt on palju olnud kuulda sõnavõtte, milles rõhutatakse maksusüsteemi tõhusust ja võrreldakse lausa Eesti Nokiaga. On see aga tegelikkuses ka nii?

Ettevõtjasõbralikkuse eesmärgil maksustab riik firma kasumit selle jaotamisel, kuid mitte teenimisel. See printsiip on taganud ettevõtete huvi teha teenitud kasumi arvelt investeeringuid, mis on loonud juurde uusi töökohti, uuendanud tehnoloogiaid jms ehk ühesõnaga aidanud kapitali pikaajaliselt kasvatada. Tööandja ja tööhõive seisukohalt on siin firma kasumi reinvesteerimise mittemaksustamise kõrval teisigi kehtivat maksusüsteemi toetavaid fakte. Näiteks tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt suurendatakse järk-järgult maksuvaba tulu ja vähendatakse maksumäära. Kui aga keskenduda hetkeks kitsamalt tööandja-töötaja suhtele, siis siin ei mängi viimati nimetatu motiveerimisel rolli pelgalt palgasumma. Kiired võidud tulumaksumäära vähendamise näol avaldavad lühiajalist mõju. Seda olukorras, kus järjest enam mõeldakse säästmisele ja küsitakse endalt: kui palju olen ma nõus pensionieas tõepoolest vähem kulutama? Nagu ilmneb ka uuringu “Eesti majanduse konkurentsivõime hetkeseis ja tulevikuväljavaated” hiljuti selgunud tulemustest, siis tööjõu odavus, millele meie majandus praegu on rajatud, enam ei toimi. Kui Eesti ei soovi jääda nn seisva vee olekusse, siis tuleks siin palju üle vaadata. Samal ajal on fakt, et keerulisemate tööde tegijate ning haritumate inimeste puhul saavad aina olulisemaks tööandja nägemus koostööst ning motivatsioonipakett. Töötajate motiveerimisel mängivad rolli eri aspektid ja pehmete väärtuste hulka loetav turvatunne (näiteks tööandja pensionikindlustuslepingu sõlmimine või muus pikaajalises motivatsiooniskeemis kokkuleppimine) võib osutuda tööandjale lojaalsuse säilitamisel määravaks. Siin on Eesti riik toiminud vastupidiselt eesmärgile, mis on elanikkonna vananemisest tulenevalt sõnastatud kui tööjõu probleemi lahendamine. Tööandjat, kes teeb töötaja pensionikindlustuslepingusse sissemakseid, maksustatakse kehtiva tulumaksu määraga (21%) ja tulumaksule täiendavalt kehtiva sotsiaalmaksumäära (33%) ning töötuskindlustusmaksu tööandja osaga (0,3%). Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/418401