Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Eesti ettevõtluse keskuseks!

Eesti ettevõtluse keskuseks!

Rubriik: Päevaleht

Rein Lang ja Jürgen Ligi esitavad Eesti Päevalehe arvamusküljel üleskutse: Eesti ettevõtluse keskuseks!

Vajame rohkem investeeringuid arenevatesse sektoritesse. Seda toetab ettevõtete tulumaksusüsteemi uuendamine, tulumaksumäära alanemine 26 protsendilt atraktiivse 18 protsendini, eraisikute väärtpaberiinvesteeringute soodustus, mis hakkab kehtima uuest aastast. Ent sellest ei piisa, kui meie kitsaskohtadeks jäävad kulud, innovatsioon ja tööjõud. Need on seotud, kulude surve vastu aitab vaid ajumahuka majanduse osa suurenemine. Soodsaimadki investeerimistingimused ei taga ressursside liikumist tootlikumatesse sektoritesse, kui sinna pole kaasa võtta tööjõudu ja teadmisi. Põhiliseks tööjõuallikaks jääb kõigele vaatamata kodumaa. Ülempiir sotsiaalmaksule Eranditest õigem on võrdne kohtlemine, uusi maksuparadiise maailm näha ei taha. Konkurentsi rahvusvaheliseks muutumise tõttu tuleb kaaluda võimalusi valdusfirmade maksurežiimi lihtsustamiseks. Osa meie tulumaksumuudatusi on soodsad ka finantsteenuste arengule. Leeveneb dividendide, intresside, litsentsitasude, kapitali kasvu ja väärtpaberitulude maksustamine. Tuleb kaaluda seda varu, mis on meil eurodirektiiviga võrreldes finantsteenuste käibemaksuvabastuses, sest selles võib peituda konkurentsieelis. Uuenduslik maksuameti siduv eelotsus peaks ideaalis tulema lühikese aja jooksul. Finantssektorile hädavajalikku usaldust aitab võita järelevalve tugevdamine. Arengumootor kõrgepalgaliste spetsialistide näol ei taha töötada kõrge sotsiaalmaksuga. Rahvastiku vananemise oludes ei ole realistlik selle määra alandamine, küll aga paljudes riikides realiseeritud ülempiiri kehtestamine. Pensioni- ja haigekassale tooks see pigem lisa. Arendada võiks tervise- ja hariduskindlustuse ideid, et tõmmata neisse valdkondadesse juurde lisaraha. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/arvamus/424539 Sotsiaalmaksu ülempiiri sätestamist toetab ka EML, loe EML maksuplatvormi: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=14