iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Eelarvepositsioon halveneb võrreldes 2008. aastaga veelgi

Eelarvepositsioon halveneb võrreldes 2008. aastaga veelgi

Rubriik: Päevaleht

Aivar Sõerd kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehe arvamusküljel riigieelarve teemal.

Järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­ve eelnõus üle­ta­vad ku­lud tu­lu­sid 900 mln kroo­ni võrra. Amet­li­ku info ko­ha­selt on ee­lar­ve ta­sa­kaa­lus. Järg­mi­se aas­ta ee­lar­ve tu­lu­de prog­noo­si alu­seks ol­nud näi­ta­jad on ühe kuu­ga nii meil kui ka maail­ma­ma­jan­du­ses muu­tu­nud – ja se­da mit­te pa­re­mu­se suu­nas –, mistõttu amet­lik­ku hinnan­gut ei usu ilm­selt ka as­jao­sa­li­sed ise.Eri­ne­valt va­ra­se­ma­test ee­lar­ve­test on sel­les nii mak­su­li­sed kui ka mit­te­mak­su­li­sed tu­lud ülehin­na­tud, mõned ku­lud aga ala­hin­na­tud. Suu­rim küsi­ta­vus on 2,6%-ne majan­dus­kas­vu prog­noos.

Mak­su­tu­lu­de prog­noo­si osas tor­kab sil­ma üliop­ti­mist­lik tööhõive näi­ta­ja – vähenemi­ne tä­na­vu­se aas­ta­ga võrrel­des vaid 0,8% –, mil­le tõttu ei pruu­gi rea­li­see­ru­da tu­lu-ja sot­siaal­mak­su prog­noos. Rea­li­see­ru­ma­ta võib jää­da täien­dav käi­be­mak­su­lae­ku­mi­ne soo­dusmää­ra­de tõusu arvel või tu­lu sõiduau­to eri­soo­dus­tu­se piirmää­ra tõst­mi­selt. Mit­te­mak­su­lis­test tu­lu­dest võivad ol­la ülehin­na­tud tu­lu rii­gi­va­ra võõran­da­mi­sest ja rii­giet­tevõte­te di­vi­den­di­tu­lu. Ee­lar­vet koos­ta­ti põhimõttel, et ku­lu­de va­ja­du­sest ja nen­de ma­hust tu­le­ne­valt pan­di pai­ka tu­lud, mis aga po­le ta­vapä­ra­ne mee­tod.

Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/443394

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus