Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

E-maamaksuteade külvab tulude deklareerijates segadust

E-maamaksuteade külvab tulude deklareerijates segadust

Rubriik: Päevaleht

Agnes Ojala kirjutab Päevalehes, et elektroonilise maamaksuteate tellimiseks tuleb e-maksuametis läbida inforägastik. Maksu- ja tolliamet on teatanud, et maksab korrektse tuludeklaratsiooni esitajaile, kes on tellinud ka elektroonilise maamaksuteate ja kellelt lisadokumente ei küsita, enam makstud tulumaksu tagasi viie tööpäevaga. Paljudes deklareerijais on aga teate tellimine segadust tekitanud. Osale seda juba teinud inimestele on saadetud e-kiri soovitusega otsustada e-maamaksuteate kasuks.

„Tegin juba 16. veebruaril maksuameti kodulehel vastavasse lahtrisse linnukese, aga 4. märtsil sain e-kirja, mis ütles, et mul ei ole teadet tellitud,” ütles hämmeldunud klient Jüri. „Helistasin maksuametisse ja mulle vastati, et programm streigib ja sellise kirja said enamasti just need, kellel see teade on tellitud.” Maksuameti teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde selgitas, et probleem võis olla ühisdeklaratsioonides, kus nii mees kui ka naine on maamaksu maksjad ning ainult üks oli neist tellinud elektroonse teate. „Kiri saadeti sellele isikule, kes oli oma deklaratsiooni esimesena kinnitanud,” märkis ta.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/461090