Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Detsembri MaksuMaksjas vana aasta kokkuvõtted ja uue aasta maksumuudatused

Detsembri MaksuMaksjas vana aasta kokkuvõtted ja uue aasta maksumuudatused

Rubriik: EML pressiteade

Detsembri lõpus on paslik heita pilk mööduvale aastale ning teha plaane ka uueks aastaks koos jõuluvana toodud MaksuMaksjaga.

Aasta tagasi rõõmustati maksumaksjaid uudisega, et Riigikogu menetluses on tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega investeeringutulu maksustamine lükkub edasi kuni selle tarbimisse võtmiseni. Juba suvel oli eelnõu on surnud seisus, nüüd otsustas MaksuMaksja küsida kõikidelt Riigikogu fraktsioonidelt, miks eelnõu ei ole vastu võetud, millal see kavatsetakse vastu võtta ning milliseid muudatusi fraktsioonid soovivad eelnõus teha. Loodetavasti saame me järgmiste jõulude ajal rääkida seadusmuudatuste kehtimahakkamisest ning ei pea küsimusi kordama.Kuna käes oli ka aeg, mil Tallinn põhimõtteliselt võinuks muuta aasta tagasi tõstetud maamaksumäärasid, annab EML jurist Hiie Marrandi ülevaate selleteemalise poliitikute diskussioonist. Autoril jääb üle vaid nentida, et miski pole lõplikult läbi, enne kui see on lõpuks läbi saanud – ka maamaksusaaga ei rauge enne Riigikohtu lahendit.Riigikontrolli peakontrolör Ülle Madise esitab oma isikliku arvamus põhiseaduse § 75 tõlgendamise asjus, milles toob välja, et Riigikogu liikme palkade külmutamine teenib peamiselt päevapoliitilisi lühiajalisi eesmärke. MaksuMaksja avaldab ka Vabariigi Presidendi otsuse, millega jäetakse välja kuulutamata Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus. Lõpliku lahenduse toob asja jällegi vaid Riigikohtu otsus.EML juhatuse esimees Lasse Lehis kirjutab, milline näeb välja maksuseaduste muudatuste võistluse finaal pärast väsitavaid tantse Riigikogus ning loeb ette žürii punktid järgmistes kategooriates: maksukorralduse seadus, tulumaksu-, käibemaksu- ja sotsiaalmaksuseadus. Keda võitjaks või kaotajaks pidada, saab MaksuMaksja lugeja ise otsustada.EML jurist Gaily Kuusik tutvustab detsembrist alates tõusnud aktsiisikaupade impordi maksuvabasid piirmäärasid väljastpoolt Euroopa Liitu toodud kaupadele. IMG Advokaadibüroo nõunik Olavi Jänes annab lugejatele, nii tarbijatele kui võlausaldajatele, head nõu, kuidas maandada riske intresside ja viiviste osas, pannes südamele, et õigussuhte selguse huvides tuleks intressi ja viivise regulatsioon lepingus võimalikult selgelt lahti kirjutada.EML vanemjurist Martin Huberg analüüsib käibemaksu korrigeerimise neid juhtumeid, on käibemaksuseaduses kas reguleerimata või reguleeritud ebapiisavalt või segaselt. Autor tõdeb, et Rahandusministeerium ja Maksu- ja Tolliameti võiksid anda rohkem juhendmaterjale ning paha poleks ka mõelda seadusetekstide täiendamise peale, vastasel juhul on nutikamatel maksumaksjatel üsna palju võimalusi käibemaksu arvelt kokku hoida ning vähem informeeritud maksumaksjad võivad ennast korralikult pügada lasta.Hansapanga aktsiate võõrandamise ja tulumaksu määramise vaidluses on lõpuks ometi jõutud lahendini Riigikohtu tasemel. Kas ja kui palju sellest aga on abi teiste sarnaste kaasuste lahendamisel? EML jurist Hiie Marrandi teeb sündmuste käigust kokkuvõtte ning toob lugejateni ka Riigikohtu põhjendused, miks kassatsioonkaebus selles asjas vaid osaliselt rahuldati. Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko, tel 626 4196