Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Detsembri MaksuMaksjas järjekordsest kobarseadusest

Detsembri MaksuMaksjas järjekordsest kobarseadusest

Rubriik: EML pressiteade

2016. aastat viimases ajakirjanumbris on luubi all rekordkiirusega koostatud ja vastu võetud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (302 SE) — kobarseadus, mis ületas oma sisult ja vormilt kõiki varasemaid. Kõigepealt toob EML ülevaate seaduse menetlemise tempokast ajagraafikust, seejärel aga uurib seadusepaketi sisu. Samuti kiikab EML dokumenti nimega „Rahanduskomisjonile esitatud maksupoliitiliste muudatusettepanekute mõjuanalüüsid”, et näha vastuvõetud seaduse vähemalt mingitki mõjuanalüüsi.

EML juhatuse liige Martin Huberg arutleb, kuidas viimaste aastate maksupoliitika on olnud väga märgiline. Sisuliselt on kari inimesi, kellel puuduvad muud ideed peale maksumuudatuste, mis meid justkui kiiresti rikaste hulka viivad, jooksnud maksuamokki — niipea, kui riigitüürile lähedal ollakse, pillutakse lubadusi ja kaetakse neid valimatult tulude, käivete või omandi arvelt. Ei analüüsita kaugemaid tagajärgi ega ka seda, mida üldse mõjutada soovitakse, kas kasutataval meetmel on mõju ning milline see on.Martin Huberg analüüsib ka, kuidas praegune valitsusliit on astunud juba päris mitmesse maksuämbrisse, üks neist on abikaasade ühisdeklaratsioonide kasutusala piiramine. Üha enam saab inimestele selgeks, et uue valitsuskoalitsiooni maksupoliitika ei ole sisult määratud mitte niivõrd majandust suunama või teadlikult inimeste käitumist muutma, kuivõrd eelkõige kassasse raha tooma ja näilike jõulukinkide jagamise kaudu enda võimu kindlustama.Leinonen OÜ nõustamisüksuse juht ning Sisekaitseakadeemia Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja Tõnis Elling tutvustab Euroopa Kohtu otsust, mis annab vastuse küsimusetele, kui isiku majandustegevus lõpeb või lõpetatakse, siis kas tema omandisse jäänud kinnisasi tuleks maksustada pärast 10-aastase korrigeerimisperioodi möödumist; ja kui valdusesse jäänud kinnisasja tuleb ikkagi maksustada, siis mis oleks maksustatav väärtus.Advokaadibüroo RASK advokaat Villy Lopman annab ülevaate Tallinna Halduskohtu otsusest, milles leiti, et maksukorralduse seaduse § 117 lõige 1 on põhiseadusega vastuolus osas, milles maksukohustuslaselt nõutav intressimäär ületab 0,03% päevas (10,95% aastas) ja seda olukorras, kus maksukohustus tekkis isiku enda esitatud või parandatud maksudeklaratsiooni alusel, st ilma maksumenetlust läbi viimata. Lõpliku seisukoha selles asjas kujundab Riigikohus.Lugejad leiavad ajakirja vahelt ka 2017. aasta maksukalendri, mille illustratsioonide seerias väljendab EML solidaarsust väikeettevõtjatega, kes on viimastel aastatel pidanud taluma lisaks maksukoormuse ja bürokraatia kasvule ka pidevat halvustavat suhtumist riigivõimu esindajate poolt.Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumisest paberkandjal. Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit(at)maksumaksjad.ee