Avansilistest maksetest ja muust

Avansilistest maksetest ja muust

Rubriik: Päevaleht

PWC maksukonsultant Ain Veide kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et esimene mõte, mis tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu lugedes tekib, puudutab selle vormi. Ei saa pidada heaks lahenduseks panna kokku muudatused ja kehtiva tulumaksuseaduse sätted – seadus täieneb kõiksuguste “primidega”, ja mitte ainult. Uus terviklik seadus olnuks parem.

Suur muutus võrreldes praegusega on maksuarvestuse perioodi muutmine alates 1. jaanuarist 2009 majandusaastapõhiseks, millega langeb ära igakuine maksukohustus. Asemele tuleb kord aastas esitatav majandusaastapõhine maksudeklaratsioon. Uuele arvestusperioodile üleminek võib tuua maksumaksjale kaasa avansilised maksed. Just nimelt võib, sest kui ühe makse suurus ei ületa 30 000 krooni, siis tasumise kohustust ei teki. Üldreegli kohaselt hakatakse avansiliste maksete suurust arvutama majandusaasta maksudeklaratsiooni esitamise kuupäeval ettevaatavalt järgmiseks perioodiks. Maksed tasutakse 10. oktoobriks ja 10. märtsiks. Kuna esimene uus kalendriaastapõhine deklaratsioon tuleb maksumaksjal esitada alles 1. juuliks 2010, siis tasutakse avansilisi makseid 2009. aastal kolmel korral, 10. märtsiks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks, ning 2010. aastal kahel korral: 10. märtsiks ja 10. oktoobriks. Praeguse kava kohaselt saadakse üleminekuperioodi esimese poolteistaasta neli avansilist makset kokku eelneva kolmeaastase perioodi (2006–2008) maksubaaside aritmeetilist keskmist ja 2009. aasta maksumäära (20%) korrutades. Arvestus ei hõlma erisoodustusi. Kõik muud summad – millelt on tulumaksu tasutud sellel perioodil –, sealhulgas dividendid, vastuvõtukulud, kingitused jms, lähevad arvestusse. Ühe makse leidmiseks nähakse ette saadud kogusumma jagamine viieks. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/419311 Tutvu ka tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga siit.