Auditikohustus laieneb 80% ettevõtetele

Auditikohustus laieneb 80% ettevõtetele

Rubriik: Päevaleht

Lelo Liive Rahandusministeeriumist kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et kooskõlastamisele saadetud audiitortegevuse seaduse eelnõu sätestab auditi ja uue nähtusena ülevaatuse majandusprotsesside läbipaistvuse, stabiilsuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks. Selle saavutamiseks peame vajalikuks hoida auditi või ülevaatusega hõlmatud raamatupidamise aastaaruannete osatähtsust vahemikus 90–95%.

Prognoosime, et seaduse jõustumise järel vastab esitatavatest raamatupidamise aastaaruannetest u 75–80% kriteeriumidele, mille puhul rakendatakse auditeerimiskohustust. Ligi 12–17% puhul on mõistlik rakendada ülevaatusekohustust. Eelnõu eesmärke soovime saavutada optimaalse halduskoormusega. Seetõttu peame ülevaatuse kasutuselevõttu õigustatuks. Auditiga kaasneb paratamatult suur halduskoormus. Seega on see kohane üksusele, mille rahalised mahud on suuremad ja majandusarvestuse korrektsuse põhjalik kontroll ülioluline. Väiksemate rahaliste mahtudega üksuste puhul võib kontrolli teha ülevaatusega ehk auditi reeglitest erineva põhjalikkusega. Sellega on võimalik saavutada väiksem halduskoormus, kuigi säilib võimalus, et esitatav rahandusalane info annab piiratud kindlustunde. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/427387 Tutvu audiitortegevuse seaduse eelnõuga siit.