Aprilli MaksuMaksjas põgus pilguheit tulevikku

Aprilli MaksuMaksjas põgus pilguheit tulevikku

Rubriik: EML pressiteade

EML tegi ettepaneku muuta sotsiaalmaksuseadust ning vähendada tööandjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalmaksu kuumäära. Kuumäära järsk tõus on sundinud paljusid FIE-sid oma tegevuse lõpetama ning ja paljud osalise tööajaga töötajad on kaotanud oma töökoha ainuüksi tänu sotsiaalmaksule. Ei Sotsiaalministeerium ega Rahandusministeerium ei soostunud seadusemuudatust algatama. EML juhatuse esimees Lasse Lehis nendib, et kui valitsus on seadnud eesmärgiks kõik praegu veel töötavad või ettevõtjana tegutsevad inimesed võimalikult kiiresti töötuks registreerida, sobib selle eesmärgi täitmiseks sotsiaalmaksu kuumäära tõstmine suurepäraselt.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts tutvustab Eesti rahvusvahelistumise tegevuskava „Made in Estonia“, mille eesmärgiks on muuta Eesti investeerimiskeskkond konkurentsivõimelisemaks ja aidata Eesti eksportijatel laieneda välisturgudele. Parts tõdeb ka, et vajalik on üle vaadata siinsed tööjõu maksustamise põhimõtted. EML jurist Hiie Marrandi viib lugejad kurssi maamaksuvaidluse käekäiguga. Tallinna Ringkonnakohus leidis taas, et maamaksumäära tõstes ei ole maaomaniku õigusi rikutud. Riigikogus on menetluses valitseva koalitsiooni maamaksuseadust muutev eelnõu, millega soovitakse inimeste kodualune maa maamaksust sootuks vabastada. Maksust vabastamise õigus antakse KOV-dele, millega on selge, et maamaks rakendatakse valimisvankri ette. EML vanemjurist Martin Huberg tutvustab lugejatele, kuidas Narva linnas kehtestati järjekordselt ebaseaduslik piiriületustasu, mille peale riigi esindajad vaid kehitavad õlgu. Autor soovitab kõigil tasu maksnutel pöörduda halduskohtusse ja vaidlustada Narva Linnavalitsuse määrus. Maksu- ja Tolliamet on võtnud endale võimatuna näiva missiooni, soovides hakata maksustama 2008. aastal läbi viidud osa- ja aktsiakapitali vähendamisi, mis tol ajal kehtinud seaduse järgi olid maksuvabad. MaksuMaksja kirjutab, mida arvab EML juhatuse esimees Lasse Lehis ja teised maksujuristid sellise kontrolli võimalikkusest ja otstarbekusest. Avaldame ka EML selgitustaotlusele Maksu- ja Tolliametilt saadud vastuse jootraha maksustamise kohta ja Rahandusministeeriumilt saadud vastuse sotsiaalmaksuseaduse mitmete küsitavusi tekitavate sätete kohta. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007 margit@maksumaksjad.ee