Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Ansip: käibe- ja tulumaksu määra tõus ei tule kõne alla

Ansip: käibe- ja tulumaksu määra tõus ei tule kõne alla

Rubriik: Päevaleht

Raimo Poom kirjutab Päevalehes, et valitsus alustas eilset kabinetiistungit täielikust patiseisust ja heade lahendusteta. Sot­sid ei ta­ha käi­be­mak­sutõusu ja soo­vi­ta­vad sel­le ase­mel tu­lu­mak­su mää­ra paa­rip­rot­sen­dist tõusu. Re­form nõuab aga täien­da­vaid kär­peid ning vä­lis­tab mõle­ma mak­su näp­pi­mi­se.

Pea­mi­nis­ter And­rus An­si­pi mee­lest tu­leks tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta kär­pi­mi­se­le, sest ee­lar­ve kas­vu võib ni­me­ta­da ju­ba lii­ga suu­reks. “Part­ne­ri­te poolt teh­tud mak­sutõst­mi­se et­te­pa­ne­kud võivad näi­da sol­van­gu­te­na, kuid usu­me, et need teh­ti heas usus,” ar­vas An­sip. “Sel­ge on, et käi­be­mak­su mää­ra nii­sa­mu­ti kui tu­lu­mak­su oma, ei tõste­ta,” li­sas ta raud­kind­lalt.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/441883