iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Alkoholi hind võib taas aktsiisitõstmise tõttu kerkida

Alkoholi hind võib taas aktsiisitõstmise tõttu kerkida

Rubriik: Päevaleht

Mari Kodres kirjutab Eesti Päevalehes, et et­te­pa­ne­kut al­ko­ho­liakt­sii­si tõsta aru­ta­tak­se kolmapäevasel va­lit­su­se ka­bi­ne­tinõupi­da­mi­sel.

Päe­va­le­he­le lae­ku­nud in­fo ko­ha­selt oo­tab täien­dav akt­sii­sitõus ees nii kan­geid kui ka lah­ja­sid al­ko­hool­seid joo­ke. Hor­vaa­tias vi­sii­dil vii­bi­valt Ees­ti pea­mi­nist­rilt And­rus An­si­pilt ei ol­nud võima­lik ti­he­da päe­va­ka­va tõttu kom­men­taa­ri saa­da. Re­for­mie­ra­kon­na pea­sek­retä­ri Kris­ten Mic­ha­li sõnul po­le as­ja pi­ke­malt aru­ta­tud ja era­kon­nal puu­dub amet­lik sei­su­koht. Mic­ha­li isik­lik sei­su­koht oli, et järsk akt­sii­sitõus ei too mi­da­gi head.

“Loo­bu­da võiks pi­gem käi­be­mak­su eri­soo­dus­tus­test. Põhimõte võiks ol­la: vä­hem mak­sutõuse, roh­kem kär­pi­mi­si,” li­sas ta. “Al­les me tõst­si­me akt­sii­simää­ra kok­ku ter­velt 30%, ühe­le sek­to­ri­le ei mak­saks kir­veid ku­ki­le la­du­da,” lei­dis Mic­hal. Rii­gi­ko­gu sot­siaal­de­mok­raa­ti­de esi­mees Ei­ki Nes­tor kin­ni­tas, et et­te­pa­ne­kut aru­ta­ti es­masp­äe­va­sel va­lit­sus­lii­du eest­sei­su­se ko­gu­ne­mi­sel.

“Leia­me, et sel­lel oleks mõtet, kui tõus ra­ken­duks nii kan­ge­te­le kui ka lah­ja­de­le al­ko­hool­se­te­le joo­ki­de­le,” ütles ta. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/441142

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus