Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Abielulahutus kui luksus

Abielulahutus kui luksus

Rubriik: Päevaleht

Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Mati Maksing ja vandeadvokaadi abi Viktor Turkin kirjutavad tänases Päevalehes, et perekonnaõiguslikest kohtuvaidlustest moodustavad ühe olulisima osa menetlused, kus vaieldakse abikaasade ühisvara koosseisu ning selle jagamise viiside üle.

Kahjuks ei ole suurel osal inimestest ettekujutust, milliseid kulutusi sellise vaidluse kohtulik lahendamine osapooltele kaasa toob. Arvestades käesoleva aasta algusest jõustunud riigilõivuseaduse muudatusi, mis oluliselt suurendasid kohtumenetluse alustamisega seotud kulutusi, on küsimus veelgi aktuaalsem. Kohtusse pöördumisel, samuti kohtulahendile kaebuse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Enne 1. jaanuari 2006 kehtinud riigilõivuseaduse § 37 lõige 6 sätestas abielulahutusega seotud ühisvara jagamisel riigilõivuks 2600 krooni. Eelmärgitud lõivusumma ei sõltunud ei ühisvara väärtusest ega ka sellest, kui suurt osa ühisvarast kohtusse pöördunud pool ehk hageja selle jagamisel endale nõudis. Nimetatud säte andis reaalse võimaluse nõuda ühisvara õiglast jagamist ka sellisele abielupoolele, kelle arvestuslik osa ühisvarast võis olla küllaltki suur, kuid kel polnud näiteks teise abikaasa pahatahtliku tegevuse tõttu või muul põhjusel mõistlikku võimalust ühisvara kasutada, sellest tulu saada või teistest allikatest suuremat riigilõivu tasuda. Riigilõivuseaduse 1. jaanuaril 2006 jõustunud muudatus kaotas seni kehtinud printsiibi ning võrdsustas ühisvara jagamise muude varaliste nõuetega. Selle tagajärjel muutus ühisvara kohtulik jagamine „luksustoiminguks”, mis oli jõukohane vaid vähestele väljavalitutele. Lihtne arvestus riigilõivuseaduse lisa 1 abiks võttes näitab, et juhul kui hageja pretendeerib miljonikroonisele varaosale, on hagi menetlusse võtmiseks vaja tasuda 75 000 krooni (enne 1. jaanuari 2009 oli vastav summa 37 750 krooni), kahemiljonilise nõude korral on lõivumääraks juba 100 000 krooni (varem 55 250 krooni).Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/457337Loe samal teemal Päevalehest veel: Suur riigilõiv on lahutusest teinud vaid rikaste privileegi.