Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

2013. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi tulemused

2013. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursi tulemused

Rubriik: EML pressiteade

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist.

2013. aasta konkursile laekus kokku 33 tööd, nende hulgas oli 11 magistritööd, 20 bakalaureuse- või lõputööd ning 2 muud tööd. Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning toetajate esindajatest koosnev komisjon. Komisjon otsustas anda auhinnad järgmistele töödele:Õiguserialade magistritööd:• I koht: Eesti käibemaksuseaduses sätestatud sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse regulatsiooni vastavus Euroopa Liidu käibemaksudirektiivile, autor Andres Kalm (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)• II koht: Compatibility of the Estonian Second Pillar Pension Scheme with the European Union Law, autor Liina Mauring (Maastrichti Ülikool)• III koht: Vabaühenduste maksusoodustused poliitikas, õiguses ja praktikas, autor Alari Rammo (Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond)Majanduserialade magistritööd:• I koht: Maksudeklaratsioonide tähtaegse esitamise kohustuse täitmise mõjutamine Maksu- ja Tolliameti näitel, autor Risto Hinno (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)• II koht: Füüsilise isiku tulumaksu mahaarvamised Eestis, autor Kadri Kuus (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)• III koht: Finantstehingute maksustamine Eestis Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu valguses, autor Tamara Karpušina (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)Õigusvaldkonna bakalaureuse- ja lõputööd:• I koht: Hoiuladudes hoitavate kaupade käibemaksuga maksustamise regulatsioon Euroopa Liidus, autor Marii Reinsalu (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)• II koht: Toitlustusteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus, autor Helen Elias (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)• III koht: Füüsilise isiku tulu deklareerimise kord Eestis ja Skandinaaviamaades, autor Anita Suurorg (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)Majandusvaldkonna bakalaureuse- ja lõputööd:• I koht: Eesti noorte maksumentaliteet riigi maksukultuuri osana, autor Ingvar Viin (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)• II koht: Peretoetuste ja maksusoodustuste mõju perekondade tööjõu maksukoormusele Eestis, autor Kristina Marmõš (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)• III koht: Analüüs sundkindlustusmaksete kohta, autor Sven Enok (Tallinna Majanduskool) Auhinnaliste kohtade saajatele määratakse rahalised stipendiumid (magistritööde kategoorias 500, 300 ja 200 eurot, bakalaureusetööde kategoorias 250, 150 ja 100 eurot). Ülejäänud osavõtjad saavad ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimuse ning Eesti maksuseaduste kommentaaride väljaande.Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 4. oktoobril. Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile 30. oktoobril. Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja. Eelmiste aastate konkursside tulemusi vt EML kodulehelt.SA Maksumaksjate Liidu Fond korraldatud konkurssi toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ja Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous.Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2000 liikme.PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (http://www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele.Raidla Lejins & Norcous (http://www.rln.ee) on Eesti üks suuremaid täisteenust pakkuvaid advokaadibüroosid, kelle põhivaldkonnaks on ka nõustamine maksuõiguse valdkonnas. Büroo kuulub koos Läti, Leedu, Soome ja Rootsi partnerbüroodega Põhja- ja Baltimaade suurimasse RR Alliance ühendusse, mille rahvusvaheline, enam kui 250-l advokaadil tuginev meeskond on läbi aastate olnud regiooni kaalukamate tehingute ja vaidluste põhinõustaja. Büroo maksuosakond on läbi aastate pälvinud ka juhtivate õigusteenuste uuringufirmade kõrgeima, I kategooria tunnustuse.Lisateave:Lisateave: SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu, erki(at)maksumaksjad.eeEML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007