iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Tulumaksuseaduse muudatused 01.01.2010

Tulumaksuseaduse muudatused 01.01.2010

Seaduse muudatuste kohaselt kaob alates 2010. aastast (st 2011. aastal esitatavates tuludeklaratsioonides) õigus arvata füüsilise isiku tulust maha õppelaenu intresse ning ametiühingu liikmemakse.

Lisaks loobuti tulumaksumäära järk-järguliselt alanemisest (2009. a 21%, 2010. a 20%, 2011. a 19%, 2012. a 18%), mis on praegu seadusesse sisse kirjutatud ning kehtiv säte ning fikseeritakse maksumäär 21% juures (§ 4 muudatused).

Samuti talitatakse ka tulumaksuvaba tulu osaga, mis fikseeriti 27 000 kr peale (§ 23 muudatus).

Lisaks eelnevale tunnistatati kehtetuks säte, mis pidanuks jõustuma 2010. a ning kehtestama täiendava maksuvaba tulu arvates 1. lapsest.

Tutvu seadusemuudatusega siin: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13234657https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13240207