iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Olulisemad maksumäärad aastatel 2007-2014

Olulisemad maksumäärad aastatel 2007-2014

Märkus: käibemaksu ja maksukorralduse seaduse arvnäitajad on toodud ainult 2010. ja hilisemate aastate kohta, sest varasemate aastate näitajad ei erine 2010. aasta omadest.

20072008200920102011201220132014
Tulumaks
Füüsilise isiku tulumaksu määr22%21%21%21%21%21%21%21%
Juriidilise isiku tulumaksu määr väljamaksetelt22/7821/7921/7921/7921/7921/7921/7921/79
Füüsilise isiku maksuvaba tulu (kuus)2000 kr2250 kr2250 kr2250 kr144 €144 €144 €144 €
Täiendav maksuvaba tulu alates … lapsestteisestteisestesimesestteisestteisestteisestteisestteisest
Pensionäri täiendav maksuvabastus pensionile (kuus)3000 kr3000 kr3000 kr3000 kr192 €192 €192 €210 €
Sotsiaalmaks, töötuskindlustus
Kuu töötasu alammäär täistööaja korral3600 kr4350 kr4350 kr4350 kr278,02 €290 €320 €355 €
Sotsiaalmaksu kuumäär2000 kr2700 kr4350 kr4350 kr278,02 €278,02 €290 €320 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus)660 kr891 kr1436 kr1436 kr91,75 €91,75 €95,7€105,6 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis)1980 kr2673 kr4307 kr4307 kr275,24 €275,24 €287,1 €316,8 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas)7920 kr10 692 kr17 226 kr17 226 kr1100,96 €1100,96 €1148,4 €1267,2 €
Töötaja töötuskindlustusmakse0,6%0,6%0,6%, 2%, 2,8%2,8%2,8%2,8%2%2%
Tööandja töötuskindlustusmakse0,3%0,3%0,3%, 1%,
1,4%
1,4%1,4%1,4%1%1%
Hüvitised ja erisoodustused
Lähetuse majutuskulude piirmäär ööpäevas riigisisese lähetuse korral1200 kr1200 kr1200 kr1200 kr77 €
Lähetuse majutuskulude piirmäär ööpäevas välislähetuse korral2000 kr2000 kr2000 kr2000 kr128 €
Välislähetuse maksuvaba päevaraha piirmäär500 kr500 kr500 kr500 kr32 €32 €32 €32 €
Isikliku auto hüvitise piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega)4 kr/km, 2000 kr kuus4 kr/km, 2000 kr kuus4 kr/km, 4000 kr kuus4 kr/km, 4000 kr kuus0,3 €/km, 256 € kuus0,3 €/km, 256 € kuus0,3 €/km, 256 € kuus0,3 €/km, 256 € kuus
Isikliku auto kasutamise hüvitise piirmäär kuus (ilma sõitude arvestuseta)1000 kr1000 kr1000 kr1000 kr64 €64 €64 €64 €
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega)4 kr/km, 2000 kr kuus4 kr/km, 2000 kr kuus4 kr/km, 4000 kr kuus4 kr/km, 4000 kr kuus0,3 €/km, 256 € kuus0,3 €/km, 256 € kuus0,3 €/km, 256 € kuus0,3 €/km, 256 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta)2000 kr2000 kr4000 kr4000 kr256 €256 €256 €256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta)564 kr846 kr531 kr835 kr1063 kr1671 kr1063 kr1671 kr68,05 €106,94€68,05 €106,94€68,05 €106,94€68,05 €106,94€
Käibemaks20102011201220132014
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär250 000 kr16 000 €16 000 €16 000 €16 000 €
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel160 000 kr10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €
Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral550 000 kr35 000 €35 000 €35 000 €35 000 €
Maksukorralduse seadus20102011201220132014
Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõendalla 100 kralla 15 €alla 15 €alla 15 €/10 €alla 10 €
Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõutaalla 50 kralla 10 €alla 10 €alla 10 €alla 10 €
Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastataalla 50 kralla 5 €alla 5 €alla 5 €alla 5 €
Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest20 000 kr1300 €1300 €1300 €1300 €
Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest10 000 kr640 €640 €640 €640 €