iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksud 2022

2022. aasta olulisemad maksualased näitajad

Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2020., 2021. ja 2022. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks202020212022
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr20%20%20%
Tulumaksu soodusmäär (II ja III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud)10%10%10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr20/8020/8020/80
Sama määr regulaarse dividendi puhul14/8614/8614/86
Füüsilisele isikule makstud regulaarselt dividendilt kinnipeetava tulumaksu määr7%7%7%
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus)0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus)0 €0 €0 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus)0 €0 €0 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas)1848 €1848 €1848 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest (aastas)0 €3048 €3048 €
Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas)2160 €2160 €2160 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne)2500 €2500 €2500 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis1200 €50% tulust1200 €50% tulust1200 €50% tulust
… sealhulgas eluasemelaenu intressidele 300 €300 €300 €
III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis6000 €15% tulust6000 €15% tulust6000 €15% tulust
FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste müügitulule2877 €5000 €5000 €
FIE täiendav maksuvaba osa metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest5000 €5000 €5000 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral584 €584 €654 €
Sotsiaalmaksu kuumäär500 €584 €584 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus)178,2 €192,72 €192,72 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis)534,6 €578,16 €578,16 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas)2138,4 €2312,64 €2312,64 €
Töötaja töötuskindlustusmakse1,6%1,6%1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse0,8%0,8%0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse2,0%2,0%2,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus)50 €50 €50 €
FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus), kuludokumendi alusel50 €50 €50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega)0,30 €/km,335 € kuus0,30 €/km,335 € kuus0,30 €/km,335 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus
Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas)0%0%0%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas)10% kasumist või 3% palkadest10% kasumist või 3% palkadest10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus)32 € + 2% palkadest32 € + 2% palkadest32 € + 2% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas