iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksud 2016

Maksud 2016

Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2015. ja 2016. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks20152016
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr20%20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud)10%10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr20/8020/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus)154 €170 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus)220 €225 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus)64 €64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas)1848 €1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne)770 €850 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis1920 €50% tulust1200 €50% tulust
III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis6000 €15% tulust6000 €15% tulust
FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule2877 €2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral390 €430 €
Sotsiaalmaksu kuumäär355 €390 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus)117,15 €128,70 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis)351,45 €386,10 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas)1405,80 €1544,40 €
Töötaja töötuskindlustusmakse1,6%1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse0,8%0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse2,0%2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017)3,0%3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus)32 €50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega)0,30 €/km,335 € kuus0,30 €/km,335 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega)0,30 €/km,256 € kuus0,30 €/km,256 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta)256 €256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta)64,00 €105,60 €64,00 €105,60 €
Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas)0,1%0,1%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas)10% kasumist või 3% palkadest10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus)32 € + 2% palkadest32 € + 2% palkadest
Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus)10 €10 €
Käibemaks
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär16 000 €16 000 €
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel10 000 €10 000 €
Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral35 000 €35 000 €
Maksukorralduse seadus
Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõendalla 10 €alla 10 €
Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõutaalla 10 €alla 10 €
Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastataalla 5 €alla 5 €
Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest1300 €1300 €
Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest1300 €1300 €
Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest640 €640 €