iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksud 2015

Maksud 2015

Tulumaks20142015
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr21%20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud)10%10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr21/7920/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus)144 €154 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus)210 €220 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus)64 €64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas)1728 €1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne)720 €770 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis1920 €50% tulust1920 €50% tulust
III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis6000 €15% tulust6000 €15% tulust
FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule2877 €2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral355 €390 €
Sotsiaalmaksu kuumäär320 €355 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus)105,60 €117,15 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis)316,80 €351,45 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas)1267,20 €1405,80 €
Töötaja töötuskindlustusmakse2,0%1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse1,0%0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse2,0%2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017)3,0%3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär32 €32 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega)0,30 €/km, 256 € kuus0,30 €/km, 335 € kuus
Isikliku auto kasutamise hüvitise maksuvaba piirmäär kuus (ilma sõitude arvestuseta)64 €Maksuvabastust ei ole
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega)0,30 €/km, 256 € kuus0,30 €/km,256 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta)256 €256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta)68,05 €106,94€64,00 €105,60 €
Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas)*0,5%0,1%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas)10% kasumist või 3% palkadest10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus)32 € + 2% palkadest32 € + 2% palkadest
Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus)10 €10 €
Käibemaks
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär16 000 €16 000 €
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel10 000 €10 000 €
Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral35 000 €35 000 €
Maksukorralduse seadus
Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõendalla 10 €alla 10 €
Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõutaalla 10 €alla 10 €
Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastataalla 5 €alla 5 €
Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest1300 €1300 €
Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest1300 €
Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest640 €640 €

*TuMS § 48 lg 4 p 6 ja VÕS § 94 kohaselt võetakse erisoodustuse aluseks kahekordneTuMS § 48 lg 4 p 6 ja VÕS § 94 kohaselt võetakse erisoodustuse aluseks kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit. Vastava intressimäära avaldab Eesti Pank väljaandes Ametlikud Teadaanded. Praegu teadaolev intressimäär (alates 10.09.2014) on 0,05% aastas.|