iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Käibemaksuseaduse muudatused 01.01.2010

Käibemaksuseaduse muudatused 01.01.2010

Muudatused on tingitud uutest Euroopa direktiividest. Direktiiviga 2008/8/EÜ muudetakse teenuse käibe tekkimise koha määratlemise reegleid (KMS § 10), direktiiviga 2008/9/EÜ muudetakse mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda ja direktiiviga 2008/117/EÜ muudetakse ühendusesisese käibe aruandlust (KMS § 28). Kõik muudatused on plaanis jõustuvad 1. jaanuarist 2010.

KMS § 10 uue redaktsiooni kohaselt hakkab välismaa ettevõtjatele osutatavate teenuste puhul kehtima üldreeglina Eestis 0% maksumäär ja pöördmaksustamine teenuse saaja riigis (praegu on see nii vaid KMS § 10 lõikes 2 loetletud teenuste puhul). Kui teenust osutatakse Euroopa Liidus (sh Eestis) asuvale tarbijale, maksustatakse see teenuse osutaja asukohas (st Eestis 20% või 9% määraga). Siiski jäävad kehtima praegu KMS § 10 lõikes 1 sätestatud erandid, mis määravad käibe toimumise asukohaks teenuse osutamise koha (kinnisasjaga seotud teenused, kultuuriteenused). Sisulisi muudatusi on ette näha kaubaveo teenuste ja transpordivahendite üürimise maksustamisel.

KMS § 35 muudatuste kohaselt hakkavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohustuslased esitama taotlusi Eestis tasutud käibemaksu tagastamise kohta elektrooniliselt oma asukohariigi maksuhaldurile, kes pärast esitatud andmete kontrollimist edastab taotluse Eesti Maksu- ja Tolliametile. Samamoodi hakkavad ka Eesti maksukohustuslased teistes liikmesriikides tasutud käibemaksu tagastamise taotlusi esitama Eesti maksuhalduri kaudu. Seoses sellega muutuvad ka taotluste esitamise ja käibemaksu tagastamise tähtajad. Ühendusevälise riigi maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise korda ei muudeta.

Ühendusesisese käibe aruandel hakatakse lisaks kaupade ühendusesisesele käibele deklareerima ka teise liikmesriigi maksukohustuslasele osutatud teenuste käivet. Alates 2011. aastast tuleb hakata ühendusesisese käibe aruandeid esitama praeguse kvartali asemel kord kuus.

Uuest aastast muutub ka ühise käibemaksukohustuslasena registreeritud isikute staatus (KMS § 26) ning seoses sellega peavad kõik seni ühe maksukohustuslasena registreeritud isikud esitama uue registreerimistaotluse.

Seadusemuudatustega saab tutvuda siin

Käibemaksuseaduse terviktekstiga saab tutvuda siin

Seaduseelnõu ja selle seletuskirjaga saab tutvuda siin

Vt ka MTA selgitusi:

Käibemaksugrupp


Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamine