iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Käibemaksumäära tõus 01.07.2009

Käibemaksumäära tõus 01.07.2009

Riigikogus võeti 18. juunil vastu käibemaksuseaduse § 15 muudatus, mille kohaselt kehtib alates 1. juulist käibemaksumäär 20%. Seadusemuudatus avaldati Riigi Teatajas 26. juunil (RT I 2009, 35, 232).

Vt ka EML nõuandeid ja soovitusi seoses käibemaksumäära tõusuga

Õiguskantsler teatas 23. juulil, et käibemaksumäära tõus on liiga lühikese etteteatamisaja tõttu põhiseadusevastane. Riigikogu arutas õiguskantsleri ettepanekut 3. augustil ning algatas seaduseelnõu 566 SE, millega lisati käibemaksutõusu tagajärgi leevendavaid üleminekusätteid. Vastav seadus võeti vastu 1. septembril (RT I 2009, 46, 307)

Seaduseelnõu 566 SE tekste ja seletuskirja vt siit

Käibemaksutõusu põhiseaduslikkuse arutelu parlamendis vt siitEML ettepanekuid täiendada käibemaksuseadust üleminekusätetega vt siit