iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

2021. aasta olulisemad maksualased näitajad

2021. aasta olulisemad maksualased näitajad

Toome traditsioonilise iga-aastase tabeli kujul kõik olulisemad maksualased näitajad 2019., 2020. ja 2021. aasta kohta. Uuest aastast muutuvad määrad on rasvases trükis. Varasemate aastate näitajad on avaldatud EML kodulehel rubriigis „Maksuinfo“.

Tulumaks201920202021
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr20%20%20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud)10%10%10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86)20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86)20/80(regulaarse dividendi puhul 14/86)
Füüsilise isiku tulumaksukohustus regulaarselt dividendilt7%7%7%
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus)0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)0 € kuni 500 €Vastavalt valemile: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus)0 €0 €0 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus)0 €0 €0 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas)1848 €1848 €1848 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates kolmandast lapsest (aastas)0 €3048 €3048 €
Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (aastas)2160 €2160 €2160 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne)2500 €2500 €2500 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis1200 €sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust1200 €sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust1200 €sh 300 € eluasemelaenu intressidele50% tulust
III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis6000 €15% tulust6000 €15% tulust6000 €15% tulust
FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste müügitulule2877 €2877 €2877 €
FIE täiendav maksuvaba osa metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest5000 €Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.20005000 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral540 €584 €584 €
Sotsiaalmaksu kuumäär500 €540 €584 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus)165 €178,20 €192,72 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis)495 €534,60 €578,16 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas)1980 €2138,40 €2312,64 €
Töötaja töötuskindlustusmakse1,6%1,6%1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse0,8%0,8%0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse2,0%2,0%2,0%

Peatamise puhul 0% kuni 31.08.2021
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus)50 €50 €50 €
FIE välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus)50 € (kuludokumendi alusel)50 € (kuludokumendi alusel)50 € (kuludokumendi alusel)
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega)0,30 €/km,335 € kuus0,30 €/km,335 € kuus0,30 €/km,335 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus1,96 €/kW kuusÜle 5 a 1,47 €/kW kuus
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus0,49 € + 0,81 €/kW kuus või (üle 5 a auto) 0,37 € + 0,61 €/kW kuus
Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas)0%0%0%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas)10% kasumist või 3% palkadest10% kasumist või 3% palkadest10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus)32 € + 2% palkadest32 € + 2% palkadest32 € + 2% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär füüsilisest isikust ettevõtjatele32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas32 € kuus + 2% netoettevõtlustulust aastas