iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Tulumaksuseadus koos rakendusaktidega

Tulumaksuseadus koos rakendusaktidega

TULUMAKSUSEADUS (TuMS)

Rakendusaktid:

  • Lisa 1. Vorm TMIN RTMTAjuhend
  • Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste koondnimekiri: MTA

Tulumaksuga seotud deklaratsioonide, lisade ja tõendite vormid:

Tööandja jt juriidiliste isikute vormid (rahandusministri 29.11.2010 määrus nr 60)

Vorm TSD

Vorm TSD. Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon RTMTA

Vormi TSD lisa 1. Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks RTMTAjuhend

Vormi TSD lisa 2. Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks RTMTAjuhend

Vormi TSD lisa 3. Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks RTMTAlisalehtjuhend

Vormi TSD lisa 4. Erisoodustused RTMTAjuhend

Vormi TSD lisa 5. Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud RTMTAjuhend

Vormi TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum RTMTAjuhend

Vormi TSD lisa 7. Dividendid, muud kasumieraldised ja väljamaksed omakapitalist RTMTAlisaleht 1 (saadud tulud)lisaleht 2 (üle antud ja saadud õigused)juhend

Vorm ESD. Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel RTMTA

MTA kakskeelsed vormid


Vormi TSD tehnilised spetsifikatsioonid (MTA)

Tõendid

Vorm TSM. Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend RTMTA (EST)(ENG)juhend (ENG)

Vorm TSM MR. Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend RTMTA (EST)MTA (ENG)

Vorm TD. Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend RTVorm TD (MTA)

Vorm TPS. Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend RTVorm TPS (MTA)

Vorm INF

Vorm INF 1. Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon RTMTA

Vorm INF 2. Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon RTMTA

Vorm INF 3. Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon RTMTA

Vorm INF 4. Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon RTMTA

Vorm INF 5. Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon RTMTA

Vorm INF 6. Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioonRTMTA

Vorm INF 9. Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon RTMTAtäitmise juhend (MTA)

Vorm INF 12. Mitteresidentidele makstud intressi deklaratsioon RTMTA

Vorm INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon RTMTAtäitmise juhend (MTA)

Vorm INF 16. Residendist füüsilistele isikutele makstud intressi ja kindlustushüvitise deklaratsioon RTMTA

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon (rahandusministri 14.06.2011 määrus nr 30)

Vorm A. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon RTMTA

Vorm A lisalehed RTMTA

  • Välismaal saadud tulu ning välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed MTA

Vorm E. Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu RTMTA

Vormi E lisa. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine RTMTA

Vorm MM. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu RTMTA

Vormi MM lisa. Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus RTMTA

MTA kakskeelsed vormid ja vormide täitmise juhendid:

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi vormid (rahandusministri 24.01.2014 määrus nr 6)

Vorm A1. Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon RTMTA (EST/ENG)

Vorm E1. Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon RTMTA (EST/ENG)

Vormi E1 lisa. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine RTMTA

Vorm V1. Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon RTMTA (EST/ENG)

Vorm R. Füüsilise isiku residentsuse määramise vorm RTMTA (EST/ENG)

Vorm TSM LIF. Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsioon RTMTA

Muud MTA vormid:

Muud materjalid:

MTA selgitused ja juhendid: