iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud

Topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud

RiikRakendatakse alatesAvaldatud
Albaania01.01.2011RT II, 15.11.2010, 4
Ameerika Ühendriigid01.01.2000RT II 1998, 40/41, 94
Araabia Ühendemiraadid01.01.2011 (tagasiulatuvalt)RT II, 06.03.2012, 4
Armeenia01.01.2004RT II 2003, 2, 6
Aserbaidžaan01.01.2009RT II 2008, 26, 73
Austria01.01.2003RT II 2002, 29, 134
Bahrein01.01.2014RT II, 20.12.2013, 4
Belgia01.01.2004RT II 2000, 25, 153
Bulgaaria01.01.2009RT II 2008, 33, 100
Gruusia

(protokoll)
01.01.2008

01.01.2012
RT II 2007, 23,66

RT II, 01.03.2011, 4
Hiina
(protokoll)
01.01.2000
01.01.2016
RT II 1998, 52, 119RT II, 05.11.2015, 4
Hispaania01.01.2005RT II 2004, 41, 150
Holland(lisaprotokoll)

(lisaprotokoll)
01.01.1995*

01.01.2005*

01.01.2010
RT II 1997, 37, 125

RT II 2006, 6, 10

RT II 2009, 11, 27
Horvaatia01.01.2005RT II 2004, 19, 82
Iirimaa01.01.1999RT II 1998, 33/34, 62
Iisrael01.01.2010RT II 2009, 30, 87
IndiaEesti 01.01.2013
India 01.04.2013
RT II, 24.05.2012, 2
Island01.01.1996RT II 1994, 30/31, 131
Itaalia01.01.2001RT II 1998, 18/19, 32
Kanada01.01.1996RT II 1995, 44, 199
Kasahstan01.01.2001RT II 2000, 16, 96
Kreeka01.01.2009RT II, 2006, 26, 69
Küpros01.01.2014RT II, 04.10.2013, 2
Leedu (kehtetu)01.01.1994-31.12.2005RT II 1993, 36, 112
Leedu01.01.2006 (tagasiulatuvalt)RT II 2005, 24, 83
Läti (kehtetu)01.01.1994-31.12.2001RT II 1993, 32/33, 107
Läti01.01.2002 (tagasiulatuvalt)RT II 2002, 33, 157
Luksemburg01.01.2008RT II 2007, 1, 2
Lõuna-Korea01.01.2011RT II 2009, 31, 92
Makedoonia01.01.2010RT II 2009, 15, 39
Malta01.01.2004RT II 2003, 2, 7
Mani saar01.01.2010RT II 2009, 30, 86
Mehhiko01.01.2014RT II, 23.10.2013, 2
Moldova01.01.1999RT II 1998, 33/34, 63
Norra01.01.1994RT II 1993, 32/33, 108
Poola01.01.1995RT II 1994, 32/33, 140
Portugal01.01.2005RT II 2004, 20, 83
Prantsusmaa *01.01.1996 (tagasiulatuvalt)RT II 1998, 16/17, 28
Rootsi01.01.1994RT II 1993, 35, 110
Rumeenia01.01.2006RT II 2005, 26, 89
Saksamaa01.01.1994 (tagasiulatuvalt)RT II 1997, 20, 94
Serbia01.01.2011RT II 2009, 31, 93
Singapur

Lisaprotokoll
01.01.2008

30.03.2012
RT II 2007, 19, 55

RT II, 16.12.2011, 4
Slovakkia01.01.2007RT II 2005, 26, 88
Sloveenia01.01.2007RT II 2006, 13, 36
Soome01.01.1994RT II 1993, 37, 113
Suurbritannia *01.01.1995RT II 1994, 32/33, 139
Šveits *(protokoll)01.01.200501.01.2016RT II 2004, 18, 79RT II, 27.02.2015, 5
Taani01.01.1994RT II 1993, 34, 109
Tai01.01.2014RT II, 20.12.2013, 6
Tšehhi Vabariik01.01.1996RT II 1995, 1, 1
Türgi01.01.2006RT II 2005, 4, 12
Türkmenistan01.01.2014RT II, 20.02.2013, 2
Ukraina01.01.1997RT II 1996, 42, 172
Ungari01.01.2005RT II 2004, 19, 81
Usbekistan01.01.2014RT II, 20.12.2013, 2
Valgevene01.01.1999RT II 1998, 16/17, 30

Märkused:

* Eesti ja Hollandi vahelise protokolli jõustumisega muutuvad ka neli varemkehtinud maksulepingut – Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendatud Kuningriigiga, Prantsusmaaga, Hispaania Kuningriigiga ning Šveitsiga sõlmitud lepingud. Lepingutesse lisandub sarnaselt Hollandi lepingu protokolliga täiendav maksuvabastus intressidele, mille kohaselt ühe riigi ettevõtja poolt teise riigi krediidiasutusele selle krediidiasutuse antud laenult makstav intress maksustatakse krediidiasutuse asukohariigis. Muudatus hakkab Hispaania ja Šveitsi lepingutes kehtima tagasiulatuvalt alates 01.01.2005. Lepingutes Suurbritannia ja Põhja Iirimaa Ühendatud Kuningriigiga ning Prantsusmaaga hakkab muudatus kehtima alates 21.05.2006.

Muudatused neljas kehtivas maksulepingus tulenevad nimetatud maksulepingute protokollides kokku lepitud reservatsioonidest. Muudatused tulevad nimetatud maksulepingute artikli 11 lõikesse 3 lisa punktina (punktiks on c, d või e olenevalt konkreetses lepingus olevatest punktidest). Märkuse allikas: rahandusministeeriumi kodulehekülg: http://www.fin.ee/index.php?id=81502.

Tulumaksuseaduse § 29 lg 7 kohaselt üldjuhul mitteresidendile makstavat intressitulu Eestis tulumaksuga ei maksustata. Tulumaksuga maksustatakse üksnes mitteresidendi poolt Eesti riigilt, kohalikult omavalitsusüksuselt, residendilt ning mitteresidendilt Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intress, kui see oluliselt ületab turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal. Nimetatud juhul maksustatakse saadud intressi ja sarnaselt võlakohustuselt turutingimustel makstava intressi vahe.

Intressitulu maksustatakse üldjuhul tulu saaja residentsusriigis. Eesti füüsilisest isikust residendi tuluna maksustatakse laenult, väärtpaberilt, liisingult või muult võlakohustuselt saadud intress, sealhulgas võlakohustuselt arvutatud summad, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse.

Tulumaksuga ei maksustata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuse või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel füüsilisele isikule makstud intressi (TuMS § 17).

Residentsustõend

Kui välislepingus on mitteresidendile tehtavalt väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel ette nähtud seaduses sätestatust väiksemad maksumäärad, kohaldatakse neid juhul, kui tulumaksu kinnipidaja esitab Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele koos maksudeklaratsiooniga tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi. Nimetatud dokumenti ei pea esitama, kui andmed tulu saaja ja tema residentsuse kohta on kantud maksukorralduse seaduses sätestatud maksukohustuslaste registrisse.

Vt rahandusministri määrust „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks