iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 997

Küsimus

Ettevõttel on nii maksustavat kui ka maksuvaba käive (ettevõttel on büroo-ja elamispinnad ning maksuvabas käive tekib elamispindade välja üürimisest). Hetkel on sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioon 80%. Ettevõttel on erinevaid objekt, kus mõnes on ainult büroopinnad, teisel nii büroo-kui elamispinnad. Kas proportsiooni kasutamisel on õigus skm 100% maha arvata nendelt objektidelt, millelt teenime ainult maksustatavat käivet ja proportsiooni kasutame ainult segakäibe korral ? Kas proportsiooni välja arvestamisel aasta lõpus peaksime siis selle objekti välja jätma, kellelt arvestame 100% skm tagasi?

Vastus - 30.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mulle tundub, et teil on mõned põhimõtted natukene sassi läinud, kuid samas on sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine ja õige meetodi valik, eriti kinnisvaraga seonduvalt (st 10-aastane korrigeerimine), äärmiselt keeruline.

Kui te rakendate segameetodit, siis „otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodi puhul arvatakse arvestatud käibemaksust maha maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks. Maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu arvestatud käibemaksust maha ei arvata. Nii maksustatava kui ka maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks arvatakse maha vastavalt maksustatava käibe ja kogu käibe suhtele käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras“ (vt KMS § 33 lg 3).

Proportsiooni leidmine toimub KMS § 32 lg 1 järgi: „Osalisel mahaarvamisel lähtutakse maksukohustuslase Eestis ja välisriigis kalendriaasta jooksul tekkinud käibe, mille sisendkäibemaks on käesoleva seaduse § 29 lõike 1 alusel mahaarvatav, ning kogu tema Eestis ja välisriigis tekkinud käibe suhtest (edaspidi maksustatava käibe ja kogu käibe suhe). Maksustatava käibe ja kogu käibe suhe ümardatakse ülespoole sajandikeni ehk täisprotsendini.“