iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 95

Küsimus

Ettevõte ehitab koerterelamu, mille ehitamist alustati 2005 aastal ja valmib 2006 aastal. Aprillist 2005 hakati sõlmima lepinguid (Lepingu nimi:Broneerimisleping korteri müügilepingu sõlmimise ettevalmistamiseks), milles on välja toodud korteri müügihind ja broneerimistasu 10% müügihinnast, mis tasutakse antud lepingu sõlmimise ajal.Ülejäänud summa korteri müügihinnast tasutakse peale korteri müügilepingu sõlmimist. Kas ettevõte peaks tasuma broneerimistasust käibemaksu?
Antud ettevõte müüb 2006 aastal korterid lisades käibemaksu kuna tegemist esmamüügiga ja sisendkäibemaks on tagasi küsitud.

Vastus - 01.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Broneerimise tasu on oma olemuselt käsiraha võlaõigusseaduse mõistes.

Käsiraha mõiste annab võlaõigusseaduse § 156, mille kohaselt:
(1) Käsirahaks on ühe lepingupoole poolt teisele lepingupoolele lepingu
sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks antud rahasumma.
(2) Käsirahaga tagatud lepingu täitmise korral eeldatakse, et käsiraha
arvestatakse võlgnetava kohustuse täitmise katteks, täitmise võimatuse korral aga käsiraha tagastatakse.

Käibemaksuseaduse § 16 lõige 2 punkt 3 kohaselt on kinnisasja võõrandamine enne esmast kasutuselevõttu käibemaksuga maksustatav käive. Kuna broneeringu tasu on sisuliselt ettemaks, siis maksustatakse broneeringut samamoodi nagu ülejäänud tehingut.

Kuna ülejäänud summa korteri müügihinnast tasutakse peale korteri
müügilepingu sõlmimist, siis selle 10% ulatuses, mis tasutakse korteri
broneeringuks, on käive tekkinud ning sellelt tuleks tasuda ka käibemaks käibemaksuseaduse § 11 lõige 1 punkt 2 ja § 11 lõike 3
kohaselt.