iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 740

Küsimus

Ettevõte on allrentnik ja rendib ruume edasi nii firmadele (büroopinnad ja ka korter) kui ka eraisikutele (korterid). Kas arvele tuleb lisada käibemaks? Kas käibemaksu lisamisel tuleb teavitada Maksuametit? Kui me ei lisa käibemaksu, kas see toob proportsionaalse km arvestuse? Kas võime valida, millistele objektidele lisame km ja millistele mitte?

Vastus - 30.08.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Soovi korral saab käibemaksukohustuslasest ettevõtja teatud käivetele käibemaksu lisada. Maksuametit tuleb sellest tõepoolest eelnevalt kirjalikult informeerida. Kui on kord tehtud valik maksustamise kasuks, siis see otsus on ettevõtjale siduv 2 aastat. Valikuõiguse korras ei ole õigust käibemaksu juurde lisada eluruumide rendile. Valikuõigust kasutades võite seaduse piires valida, millistele objektidele käibemaksu lisate ja millistele mitte. Ülaltoodud reeglid on kirjas käibemaksuseaduse § 16 lõigetes 2-4 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12796909). Kui Teil esineb nii maksustatavat kui maksuvaba käivet, on ülimalt tõenäoline, et sisendkäibemaksu mahaarvamine toimub osaliselt (kasutades proportsionaalset, otsearvestuse või segameetodit KMS § 32-33).