Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 641

Küsimus

FIE-na tegin ühe tegevusala piires OÜ mitterahalise sissemaksega, osakapitaliga 400000.- kr. Nüüd müüsin osaku ära. Kas saan tuludeklaratsioonis müügihinnast maha arvata selle 400000.- kr? Millise seaduse sätte alla selline tehing käib?

Vastus - 24.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui te tegite mitterahalise sissemakse ettevõtluses kasutatud varaga (mille soetamismaksumus oli varem ettevõtlustulust maha arvatud), siis on mitterahalise sissemakse soetamismaksumus null ja te maksate tulumaksu kogu müügisummalt (vt tulumaksuseaduse § 37 lg 7 ja § 38 lg 5.1).

Kui te oleksite müünud selle vara FIE-na, oleksite pidanud maksma kogu müügihinnalt lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksu.