Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 62875

Küsimus

Ettevõte soovib osta äripinna aga kuna ettevõte ei ole panga jaoks veel piisavalt tegutsenud, siis saaks laenu võtta pangast eraisikust omanik. Kui nüüd omanik sõlmib ettevõttega vara üleandmise lepingu hilisema väljaostu ning omaniku poolt loovutamise kohustusega, st igakuiselt kannab äriühing samas summas makse omanikule kui on laenu+intressi makse ning kui pangale laen makstud siis vormistatakse vara AÕL alusel notaris äriühingu nimele ümber. Kas neid makseid loetakse ikkagi eraisiku jaoks muuks tuluks ja tuleks tulumaks kinnipidada ? Sisuliselt omanik mingit tulu ei saa.

Vastus - 04.05.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Selleks et eraisikul ei tekiks intressitulu (millest ta ei saaks pangale tasutud intresse maha arvata ning tekiks topeltmaksustamine), on vaja leida selline õiguslik konstruktsioon, mille tulemusena muutuks äriühing otse panga ees vastutavaks ja intressikulu kandjaks. Sel juhul oleks tegemist teise isiku eest tehtud kulude hüvitamisega TuMS § 12 lg 3 tähenduses.

Teile sobiva lahenduse leidmiseks soovitame kasutada lepinguõiguses kogenud juristi abi, sest on küllaltki suur tõenäosus, et maksunduslikult korrektne lahendus võib minna vastuollu laenulepingu tingimustega ja tuua laenu ennetähtaegse lõpetamise riski. Teoreetilisi võimalusi on erinevaid – mitterahaline sissemakse või ettevõtte üleandmise leping, lepingu ülevõtmise kokkulepe või kohustusega ühinemisega leping, kõne alla võib tulla ka käendus või komisjonileping.