iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 622

Küsimus

Kui eesti ettevõttel on alltöövõtu leping Rootsi ettevõttega ja töö toimub aastaringselt Rootsis (metsatööd), kuidas maksustamisega, töötajad masinatel on eestlased ja Eesti residendid. Ja kuidas siis on ettevõtte tulumaksuga. Siiani oleme töötanud hooajaliselt vähem ku 6 kuud aastas (mai-november) ja Rootsi maksuametilt on tõend et maksud maksame Eestisse.

Vastus - 16.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui töötajad viibivad aastaringselt välismaal, kuulub Rootsis töötamise eest saadud tasu suure tõenäosusega maksustamisele Rootsis. Kui töötajad viibivad Rootsis tööl alla 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, ei teki neil Rootsis töötamisest teenitud tulu osas seal tulumaksukohustust. Kui töötajad viibivad Rootsis tööl vähemalt 183 päeva ja palgatulu kuulub seal maksustamisele, siis seda tulu Eestis tulumaksuga ei maksustata (tulumaksuseaduse § 13 lg 4). Sotsiaalmaksukohustus võib jätkuvalt Eestisse jääda (aga ei pruugi, sõltuvalt välismaal töötatud ajast ja töö tegemise eesmärgist). Lähetatud töötajate puhul on sotsiaalmaksukohustus võimalik Eestisse jätta kasutades vormi E101, mis kinnitab, et Eestis maksab tööandja nende inimeste eest sotsiaalmaksu.

Ettevõtte tulumaksu kohustus saab tekkida, kui Eesti äriühingul tekib Rootsis püsiv tegevuskoht, mille kaudu teenitakse tulu. Eesti-Rootsi maksulepingu kohaselt tähendab püsiv tegevuskoht kindlat äritegevuse kohta, mille kaudu tervikuna või osaliselt toimub ettevõtte äritegevus. Mõiste hõlmab eriti juhtimiskeskust, haruettevõtet, kontorit, vabrikut, töökoda ja kaevandust, nafta- või gaasipuurauku, karjääri või mõnda teist loodusvarade kasutuselevõtu kohta. Ehitusplats, ehitus, montaaž või seadistamine, või sellega seotud järelvalve või konsultatsioonialane tegevus kujutab endast püsivat tegevuskohta ainult juhul, kui see kestab kauem kui kuus kuud.

Kui Eesti äriühing teeb Rootsis aastaringselt erinevate alltöövõttude korras metsatöid, on vähetõenäoline ettevõtte tulumaksu kohustuse tekkimine Rootsis. Küll aga tasuks Teil uurida Rootsi maksuametist, kas võib tekib kohustus registreerida end Rootsis käibemaksukohustuslaseks.