iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 56265

Küsimus

Korteriühistu, kes on käibemaksukohustuslane soovib müüa ära parkimiskoha keldris, mis oli siiani ühistu kasutuses. Kas käibemaksuga maksustamine on vabatahtlik, st kui teavitame maksuametit, et soovime km lisada enne tehingut? Ühistu on mõned aastad tagasi rentinud parkimiskohta välja, teavitasime ning lisasime km arvele. Kui nüüd aga müüa parkimiskohta tavakorras, st km mitte lisades või ei olegi võimalik seda nii teha?

Vastus - 09.08.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Parkimiskoha rent on tegelikult kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatav (vt KMS § 16 lg 2 p 2, mis selgitab, et sõidukite parkimismaja või parkimiskoha /../ üürile, rendile või kasutusvaldusse andmisele maksuvabastust ei kohaldata – https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para16).

Parkimiskoha müüki saab vabatahtlikult käibemaksuga maksustada (vt KMS § 16 lg 3 p 3). Teil tasub siiski üle kontrollida, kas korteriühistu ise on parkimiskoha omanik või kuulub see hoopis korteriomanike kaasomandisse ning on lihtsalt antud ühistule kasutada. Viimasel juhul ei saa müüki käibemaksuga maksustada kuivõrd müüja(d) ei ole ilmselt käibemaksukohustuslane.