iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 474

Küsimus

Rendime FIE-lt ruume. Nüüd tahame osa ruume edasi rentida. Kui edasirenditavate ruumide rendile lisada käibemaks, kas tuleb maksuhaldurit teavitada või ei?

Vastus - 31.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul on kinnisasja rendi- ja üürikäibed maksuvabad (vt KMS § 16 lg 2 p 2). See kehtib ka allrendi/allüüri suhtes. Soovi korral saab vastavaid käibeid maksustada, kuid eelnevalt või käibe toimumise maksustamisperioodil peab sellest kirjalikult maksuhaldurit teavitama (vabas vormis). Teavitamata jätmisel ei ole rentnikul õigus arvel näidatud käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata, kuid rendileandja peab vastava maksuosa siiski riigile tasuma. Vt selle kohta Riigikohtu lahendit nr [url=http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-06]3-3-1-8-06[/url].
Vt ka maksuküsimused>kinnisvara käsitletud küsimusi.