iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 452

Küsimus

Eraisik ostis 2004 aprillis hoonestatud kinnistu, millel oli eestiaegne elamu. Tellis rekonstrueerimise projektid, sai ehitusloa ning alustas hoone rekonstrueerimist. Kulutused ca 50% soetamise maksumusest. Nüüd müüs eraisik pooleldi rekonstrueeritud ehitisega kinnistu maha ettevõttele, kes kulutas samuti rekonstrueerimisele ca 20% omakordsest soetusmaksumusest. Nüüd müüb firma maja maha eraisiku(te)le (jätkuvalt pooleldi rekonstrueerituna, kuid täiesti elamiseks kasutatavana). Kokku on elamut rekonstrueeritud ca 80% esialgsest soetusmaksumusest. Kas on käibemaksuga maksustamise kohustus?

Vastus - 21.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 2 p 3 kohaselt ei maksustata käibemaksuga kinnisasja või selle osa käivet. Maksuvabastust ei kohaldata kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseaduse tähenduses või ehitise osa, mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu; ega kinnisasjale, mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa ning mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu, ning krundile planeerimisseaduse tähenduses, kui sellel ei asu ehitist. Ehitis või selle osa on oluliselt parendatud, kui parendustega seotud kulutused ületavad vähemalt 10 protsenti ehitise või selle osa soetusmaksumust enne parendamist.
Põhimõtteliselt ei saa seda nn taaskasutuselevõtmise sätet rakendada selliselt, et liita kõikide ahela osade poolt tehtud parendused kokku. Esiteks juba ei saa soetaja, kes omakorda ehitist parendama hakkab, kuidagi kohustada võõrandajat avaldama tehtud parenduste maksumust. Liiatigi ei ole Teie näite puhul seda võimalik arvutada, sest edasimüügihind, millest ettevõtja parenduste protsent on arvestatud, ei ole küsimuses toodud.
Seega maksustamise kohustust ei ole, kuna ettevõtja poolt tehtud parendused ei ületa 10% soetusmaksumust.