iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 447

Küsimus

Firma nimele on ostetud korter (koos käibemaksuga). Kas korteri väljarentimisel teisele firmale on ka õigus lisada rendiarvele käibemaksu?

Vastus - 21.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on äriruumiga, siis on selle rendikäivet võimalik maksustada. Selleks tuleb eelnevalt maksuhaldurit kirjalikult teavitada (KMS § 16 lg 3 p 1). Teavitamata jätmise tagajärgede kohta vt Riigikohtu lahendit nr 3-3-1-8-06 (http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-06).
Äriruumi ning eluruumi eristamise alused on võlaõigusseaduse § 272 lg-s 1. Eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum. Seega võib korter olla sõltuvalt tegelikust kasutusotstarbest nii elu- kui ka äriruum.