iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 431

Küsimus

Küsimus järgmine - Eesti käibemaksukohustuslane ettevõte osutab ehitusega seotud teenust Läti ja Soome maksukohustuslastele. Materjale teenuse osutamiseks soetab nii kohapealt kui ka Eestist. Teenuse hinna sisse kuulub nii materjalide kui ka töö maksumus.
Kas materjalide toimetamine Eestist teise liikmesriiki tuleb deklareerida ühendusesisese käibena ja teenuse osutamise riigis ennast maksukohustuslaseks registreerida ning käibemaks maksta või ei ole see vajalik, kuna materjalid kajastatakse teenuse arve esitamisel juba teenuse hulgas ühendusesisese käibena?

Vastus - 08.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui kaup toimetatakse teise liikmesriiki ning võõrandatakse seal osutatava teenuse käigus, siis peab arvestama, et kauba viimisel teise liikmesriiki tekib KMS § 7 lg 1 p 3 alusel ühendusesisene kauba käive (maksustatakse 0% määras). Selles liikmesriigis, kuhu kaup viiakse, peab isik end registreerima käibemaksukohustuslasena ning näitama seal ühendusesisest kauba soetamist. Arvestatud käibemaksu saab siseriikliku seaduse alusel sarnaselt meie käibemaksuseadusele maha arvata.
Kuna Läti käibemaksuseadus näeb igal juhul sellise teenuse osutamisel, mis on Lätis asuva kinnisasjaga seotud, registreerimiskohustuse (vt § 26 lg 5 viitega § 4 lg 5: http://www.fm.gov.lv/likumi/pvn/Par_PVN_20060101_en.pdf), siis sellest niikuinii ei pääse.
Kuna teenuse osutamisel kasutatakse juba Läti käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, siis näeb KMS § 15 lg 6.1 ette, et sõltumata käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatust, kohaldatakse nullprotsendise käibemaksumäära asemel maksuvabastust teenusele, mille käibe tekkimise koht on teine liikmesriik, kui maksukohustuslane kasutab teenuse osutamisel oma teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise numbrit.